UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

FLAŞ! SON YILLARIN GÖZDE OYUNCUSU NESLİHAN ATAGÜL'DEN HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN PİZZA AÇIKLAMASI!..

FLAŞ! SON YILLARIN GÖZDE OYUNCUSU NESLİHAN ATAGÜL'DEN HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN PİZZA AÇIKLAMASI!..

FLAŞ! SON YILLARIN GÖZDE OYUNCUSU NESLİHAN ATAGÜL'DEN HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN PİZZA AÇIKLAMASI!..

Son gün­ler­de ‘Sen­den Ba­na Ka­la­n’ ad­lı si­ne­ma fil­miy­le gün­dem­de olan Nes­li­han Ata­gül, her­ke­sin im­ren­di­ği for­muy­la da dik­kat çe­ki­yor.
Ya­kın­da ek­ran­la­rın ün­lü jö­nü Bu­rak Öz­çi­vit ile ye­ni bir pro­je için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan Ata­gül, sı­fır be­de­ne yak­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.

YEMEK YERKEN GÖZÜM DÖNÜYOR
Ba­şa­rı­lı oyun­cu, “As­lın­da öy­le böy­le de­ğil anor­mal bir şe­kil­de ye­mek yi­yo­rum. Ye­mek yer­ken gö­züm dö­nü­yor. Bir otu­ruş­ta bir bü­yük piz­za­yı tek ba­şı­ma yi­yo­rum ama ki­lo al­mı­yo­rum. Bel­ki çok ya­vaş ve sin­di­re­rek ye­mek ye­mem kilo aldırmıyor  ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

TÜRKİYE'DE GÜZELLİK KAPI AÇIYOR
Güzelliğin oyunculukta avantaj olduğunu belirten Atagül, “Bu inkar edilemez, Türkiye’de güzellik veya yakışıklılık bir kapı açıyor. Ancak önemli olan rolü güzel çıkarmaktır. Gerektiğinde çirkin de olabilmektir. Benim tek hedefim iyi bir oyuncu olmak” dedi.

Son Güncelleme: 3.05.2020 15:14:13
ETİKETLERneslihan atagül  pizza  kilosu