UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

BANKA İSTEDİ DİYE...

Hayat sigortasında lehtar banka olduğundan, tazminatı isteme hak ve görevi lehtar olan bankaya aittir, lehtar olmayan mirasçılara ait değildir. Borçlunun vefat nedeni hastalık bile olsa bankanın kredi alacağını, öncelikle sigorta şirketinden tahsil etmesi zorunludur.

BANKA İSTEDİ DİYE...

Kredi alacaklısı bankalarla hayat sigortası yaptırmış kredi borçlusunun vefatı halinde çıkan en önemli uyuşmazlıklardan birisi de şudur; banka, kredi borçlusu vefat ettiğinde, mirasçılara baş vurarak, murisin kalan kredi borcunu ödemelerini ihtar eder.

Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı:

Mirasçılar da murislerinin kredi bağlantılı hayat sigortası yaptırdığını, kalan kredi borcunu hayat sigortasından alınmasını hatırlatırlar. Bunun üzerine baka yeni bir yazı yazarak, vefat eden kredi borçlusunun kanserden, kalp krizinden vs. vefat ettiğini, hayat sigortası yaptırırken bu hastalıklarını gizlediğini, bu nedenle de sigorta şirketinin tazminat ödemeyi reddettiğini cevaben yazar. Kim haklıdır, ne yapılmalıdır?

Örnek olay

Bunu Yargıtay kararlarına konu olmuş, 13. Hukuk Dairesi’nin 10 Şubat 2020 tarih ve 2020/1772 sayılı kararında bahsedilen örnek bir olayla çözelim. Aycan Hanım uzun yıllardır müşterisi olduğu bankaya giderek, “Hazır faizler de düşmüşken, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekeyim” der. Aldığı kredinin bir kısmını çocuklarına verir, bir kısmı ile evinin mobilyasını ve beyaz eşyasını yenileyip, bahçe peyzajını düzenlettirir. Böylece kredi biter.

Aycan Hanım kredi taksitlerini, kira gelirleri ile sorunsuz ödemeye başlar. Dört taksit ödedikten sonra birden bire kalp krizinden vefat eder. Geriye mirasçı olarak iki oğlu ile kendinden önce vefat etmiş olan kızın oğlunu, yani torununu bırakır.

Kredi taksitleri ödenmeyince, banka Aycan Hanım’ın mirasçılarına ihtar göndererek, Aycan Hanım’ın mirasçısı olarak kredi borcunu ödemelerini ister. Mirasçılar da Aycan Hanım’ın bankada hayat sigortası yaptırdığını, kredi borcunun hayat sigortasından karşılanması gerektiğini belirtip, bankaya ödeme yapmazlar.

Bankanın görevi

Sonra ne mi olur? Banka Aycan Hanım’ın bütün mirasçılarına karşı icra kanalı ile alacak takibine geçer. Mirasçılar ödeme emrine itiraz edince, alacak takibi durur. Banka, durmaz. İtirazın iptali, takibe devam için dava açar.

Mahkeme önce Türk Ticaret Kanunu’nun 1487/1. maddesindeki hayat sigortasının yasal tanımını yapar, “Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir.”

Son Güncelleme: 19.09.2020 08:27:24
ETİKETLERbanka